Kam na výlet

Kam na výlet

 

PěškyNa koleAutem

Okolo Obory

4 km 1,5 hod.

Můžeme ji začít buď u autokempinku Žralok, nebo u 100 m vzdálené hlavní výpustě Podhradského rybníka. Druhou možnost lze doporučit, jelikož je zde umístěn jak turistický rozcestník, tak nové značení pro cyklisty.

Popis trasy:

Z uvedených míst jdeme západním směrem po červené turistické značce okolo rybníka k sousední vesničce Soběsuky ( rybník máme po pravé ruce ). Po slabém kilometru se lesní cesta začne stáčet doleva mírně nahoru. Nacházíme se u Soběsuk - v případě zájmu je možno do této vesničky odbočiti a návštěvu místní hospůdky " Na Trávníku " učiniti. Jinak se v lese asi po 200 m dostaneme na křížení cest tvaru " T ", na kterém se dáme kolmo doleva nahoru. Po dalších 100 metrech odbočíme prudce doprava a jdeme po vrstevnici pořád rovně až k poli, u něhož se cesta stáčí doleva. Nyní kopírujeme pole, přes které je vidět Krumsín, až se dostaneme ke třešněmi osázené polní cestě, vedoucí do této vesničky. Zde si můžeme procházku zkrátit asi na polovinu tak, že zabočíme doleva, kolmo do lesa a po necelém kilometru dojdeme do Žraloka. Jinak pokračujeme po cestě, pořád okolo lesa mírně dolů. Po půl kilometru se dostaneme do dalšího rohu obory, z něhož vede do údolí v poli další cesta ( ke Kněží hoře ). Nyní pokračujeme doleva mírně nahoru cestou, která vede lesem asi 50m od pole. Po 200m začne cesta klesat a zavede nás zpět ke splavu. Uvedený okruh je možno taktéž absolvovat opačným směrem.

 

Okolo přehrady

6 km 2 hod.

Můžeme ji začít buď u autokempinku Žralok, nebo u 100 m vzdálené hlavní výpustě Podhradského rybníka. Druhou možnost lze doporučit, jelikož je zde umístěn jak turistický rozcestník, tak nové značení pro cyklisty.

Popis trasy:

Trasa je velmi jednoduchá, zčásti využijeme turistické značení. Od splavu vyrazíme na východ, po zpevněné silničce směrem na Mostkovice, po červené turistické značce. Asi po půl kilometru dorazíme k dalšímu turistickému rozcestníku u mostu přes Křenůvský potok. Jdeme stále rovně mezi přehradou a zalesněným tzv. Zlechovským vrchem až na hráz. Mezitím je možno se občerstvit v několika zařízeních a stáncích. Jmenujme alespoň restauraci "Panel", kde se dá slušně najíst. Pod hrází můžeme změřit své umění na minigolfu ( zabere asi 1,5 hodiny ). Naše trasa pokračuje po hrázi k Letnímu kinu Mostkovice. Na konci hráze odbočíme doleva po pěšině a kopírujeme přehradu až k pláži " U Valáška ". Zde přejdeme silnici vedoucí na Prostějov a jdeme nahoru směrem k Plumlovskému kostelu. Při dobré viditelnosti jsou z této cesty vidět Hostýnské vrchy ( za výpustí přehrady ), směrem doleva pak "Moravská brána" a část Jeseníků. Od kostela pokračujeme rovně dolů na náměstí k nákupnímu středisku, které mineme po levé ruce a 50m za prumyslovým zbožím odbočíme doleva k Podhradskému rybníku, jehož hráz celý okruh uzavírá. Okruh je možno absolvovat opačným směrem i na kole.

 

Okolo Plumlova

10,5 km 3 hod.

Opět začínáme u rozcestníku " U splavu ". Výhodou tohoto okruhu je, že jej můžeme v případě přecenění sil přerušit v jedné a ve dvou třetinách. Tento okruh skýtá několik nečekaných pohledů na Plumlov, je možno jej absolvovat na horském či trekingovém kole. Část okruhu vede po polní cestě, není proto vodný po dešti a pro kočárek.

Popis trasy:

Vycházíme po červené turistické značce směr Soběsuky. Po opuštění lesa na začátku Soběsuk sejdeme z červené značky doprava podél potoka k hlavní silnici, po níž jdeme vravo přes most zpět na Plumlov ( okolo pily ). U vrátnice přejdeme na protější chodník, po kterém jdeme cca 150 m a zabočíme doleva mezi bytovky. Za bytovkami se dáme doprava a spodní cestou přijdeme k hlavní silnici. Zde se dáme doprava a za mostkem hned doleva směrem na fotbalové hřiště ( okolo rybníka Bidelec ). Jdeme pořád rovně, sejdeme ze zpevněné cesty na polní, potok máme po pravé ruce, ( nejdeme doprava přes most na hřiště ). Polní cesta jde kolem koňské ohrady a poté se začne přibližovat k lesíku a zatáčet doprava. ( Právě jsme přešli z velké mapy na malou, kde je postup značen červeně až k Čubernici. ) Dále přejdeme vpravo přes mostek a dáme se doleva lesem po cestě kolem potoka. Postupně mineme po pravé ruce první zahrady a po 100 metrech se dáme úhlopříčně doprava nahoru před hustým lesíkem. Po levé ruce máme druhé zahrady ve stráni, jdeme doprava k poli. Nyní jdeme rovně polní cestou až k lesíku v údolí, kde odbočíme doprava. Po 500 metrech přijdeme k zatáčející se silnici vedoucí do Ohrozimi. Zde je možno výlet přerušit, jestliže odbočíme vpravo na Plumlov. Jinak pokračujeme směrem na Ohrozim a asi 200m za další levotočivou zatáčkou odbočíme doprava na polní cestu. Po kilometru nás cesta zavede k hotelu " Čubernice ". Zde je možno se dle chuti občerstvit. Zde je možno výlet přerušit, když se dáme po silnici směrem na Plumlov a u zastávky " Valášek " jdeme doprava nahoru ke kostelu. Jinak z Čubernice pokračujeme po silnici na Mostkovice k parkovišti, u něhož zabočíme k letnímu kinu a na hráz Plumlovské přehrady. Po přejití hráze pokračujeme kolem přehrady po zpevněné cestě, která nás dovede zpět k Podhradskému rybníku. Pochod je možný i opačně.

 

Do Aloizova

12,5 km 4 hod. i s občerstvením v Aloizově.

Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka.

Popis trasy:

Je velmi jednoduchý - jdeme po zelené turistické značce až do Aloizova. Zpáteční cestu je možno volit dle vlastní úvahy a orientačních schopností za pomoci mapy CHLUM. Jeden z krásných pohledů na Plumlovský zámek se naskýtá z místa, do kterého se dostaneme z hlavní zpevněné cesty (zelená značka) odbočením na " vrstevnicovou běžkařskou cestu " z prostranství, označeného hnědě ( cca 200m severně od vrcholu Spálený ). Výhled je označen červeným kroužkem.

 

Do Hamer

9 km 3 hod. i s občerstvením v Hamrách.

Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka.

Popis trasy:

Jdeme po červené turistické značce přes Soběsuky až do Hamer. Zpáteční cestu je možno volit po silnici.

 

Křenůvský okruh

20 km 1,5 - 2 hod. i s občerstvením " U Melků " v Křenůvkách.

Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka.

Popis trasy:

Je velmi jednoduchý - jedeme po zelené turistické značce až do Aloisova. Slabší jedinci se mohou občerstvit zde, silnější vydrží do Křenůvek. Z Aloisova se vydáme po okresce západním směrem přes les. Po výjezdu z lesa a projetí dvou zatáček se ocitneme na křižovatce, kde odbočíme vlevo do určitě již spatřených Křenůvek. Hospůdka je u zastávky a nelze ji přehlédnout. Po občerstvení pokračujeme po silnici mírně dolů až do ostřejší levotočivé zatáčky, v níž odbočíme vpravo na místní cestu. Tato cesta vedle potoka se začne pozvolna zvedat k lesu. Tento les je vojenským újezdem, cesta vede pouze jeho okrajem, takže se zde běžně jezdí. Po projetí několika zatáček v úseku cca 2 km se po pravé ruce objeví mokrá rovinatá louka, kterou po silničce objedeme. Za starou hájenkou na konci louky vpravo podél lesa, projedeme vracečku a po vyjetí kopce se ocitneme na konci Prostějoviček. Hanušovické pivo, točené v místní hospůdce, je dobré ochutnat. Z Prostějoviček se vydáme směrem na Krumsín. V Krumsíně přijedeme u hospody k hlavní silnici, najedeme na ni a v ostré levotočivé zatáčce po 30 metrech opět rovně sjedeme. Po 300 metrech přijedeme po polní cestě ke křižovatce, na níž jedeme nahoru doleva k Oboře, kterou projedeme k autokempu Žralok. Po dešti je možno v Krumsíně nesjíždět ze silnice, jet po ní do Soběsuk a Plumlova.

 

Na Bělecký mlýn

24 km 2 hod. i s občerstvením na Běleckém mlýně.

Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka. Část okruhu vede po polních cestách, není proto vodný po dešti. Cyklistickým nadšencům však v ničem nebráníme, je však nutno po přejezdu z Lutotína do Lešan počítat s odstraněním asi 2 kg bahna ( u trekového kola ).

Popis trasy:

Přejedeme hráz a pod zámkem odbočíme doleva. Na konci cesty odbočíme doprava na náměstí k nákupnímu středisku. Přejedeme náměstí a od parku směrem nalevo jedeme směrem na Ohrozim. Ohrozimskou ulicí vyjedeme z Plumlova a po 2 km se těsně před Ohrozimí dostaneme ke křižovatce, vedoucí vpravo dolů do Prostějova. Zde odbočíme vlevo na polní cestu mírně nahoru a po 500 metrech odbočíme kolmo vpravo tak, abychom minuli Ohrozim. Po dalších asi 500 metrech přijedeme na silnici spojující Ohrozim s Vícovem, zde se dáme doleva západním směrem. Po ujetí dalších 500 metrů se přiblížíme k polní betonové silážní konstrukci. Hned za konstrukcí sjedeme ze silnice vpravo na polní cestu. Mezi poli přijedeme do Ždětína, kterým se bez odbočování po přejetí kolmé silnice napojíme na silnici vedoucí na 3 km vzdálený Bělecký mlýn, který je zhruba v polovině výletu. Restaurace " Na Běláku " se po přejetí železnice a mostku nedá přehlédnout. Od hospůdky pokračujeme dále po silnici okolo tenisových kurtů a po 100 metrech odbočíme doprava na polní cestu. Touto cestou vedoucí vesměs kolem železniční trati se po asi 3 kilometrech dostaneme do Lutotína. Zde odbočíme doprava, přejedeme trať a mostek. Projedeme levotočivou zatáčku a kousek za ní odbočíme doprava na rovnou polní cestu. Po této cestě jedeme pořád rovně mezi poli, až přijedeme do Lešan, u nichž se cesta stáčí kolmo doleva. Po příjezdu na silnici u ZD odbočíme doprava do vesnice. Uprostřed před autobusovou zastávkou odbočíme doleva nahoru na Ohrozim. Projedeme Ohrozimí zpět do Plumlova.

 

Do Seče

32 km 3 hod. i s obědem v Seči.

Tato trasa je vhodná pro horská a treková kola, zdatnější a odvážnější cyklisty, je nutno počítat s určitým převýšením cca 300 m , asi třikrát se přebroďuje říčka. Není vhodná pro děti do 10 let. Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka.

Popis trasy:

Rozjedeme se západním směrem po červené značce okolo rybníka lesem do Soběsuk. V Soběsukách se napojíme na hlavní silnici, po které jedeme rovně do Žárovic. Zde se u zastávky hlavní stáčí doleva, my však odbočíme na Hamry doprava. Po projetí Hamer se silnice zatáčí doprava nahoru a právě v této zatáčce je odbočka mírně vlevo dolů. Touto odbočkou přijedeme na kraj vojenského újezdu. Po této silničce pokračujeme podél říčky asi 1 km. Nyní je nutno dát pozor, abychom nepřejeli méně výraznou odbočku ze silničky doprava přes mostek. Odbočka se nachází několik metrů po ostřejší levotočivé zatáčce za níž silnička mírně klesá. Jestliže jsme odbočku trefili, jedeme údolím pořád až se přes louku vpravo objeví část vesničky Stínava. Přijedeme k chatě, dáme se u ní doprava a na hlavní silnici doleva. Po silnici jedeme necelé 2 km k vísce Okluky. Zde do ní vpravo odbočíme a jedeme kouzelným údolím říčky Okluky přes několik brodů až k dolnímu konci Seče, kde je rozcestník. Dáme se ostře doprava do strmějšího kopce po asfaltce. Uprostřed Seče zespodu přijedeme k restauraci, v níž je možno se občerstvit. Zpáteční cestu začneme výjezdem po silnici od restaurace nahoru a na konci vesnice u zastávky odbočíme doprava. Lesem sjedeme po silnici až do Holubic, zde projedeme křižovatku rovně a dostaneme se na hlavní silnici, kde odbočíme vlevo dolů do Vícova. Po projetí Vícova nikam neodbočujeme, po 4 km dojedeme do Plumlova.

 

Na Kosíř

35 km 3 hod.

Tato trasa je vhodná jak pro horská a treková kola, tak pro favority. Pro zdatnější cyklisty, je nutno počítat s určitým převýšením asi do 200 m. Není vhodná pro děti do 5 let. Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka.

Popis trasy:

Od splavu jedeme po červené značce okolo přehrady, přes hráz do Mostkovic. V Mostkovicích jedeme po hlavní silnici až za kostel, kde u autovrakoviště zahneme doleva ke hřbitovu. Za hřbitovem přejedeme "panelovou" silnici, jedeme rovně do polí. Po 3 km přijedeme na křižovatku s hlavní silnicí, odbočíme doleva od Prostějova směrem na Kostelec. Po ujetí kilometru odbočíme z hlavní silnice na vedlejší první odbočkou doprava přes železniční trať. Postupně přejedeme jednu křižovatku, pak mostek a opět železnici. Dostaneme se mírně vpravo na hlavní silnici z Kostelce do Čelechovic, jejíž většinu máme po pravé straně. V Čelechovicích projedeme rovně křižovatku a silnice se začne mírně zdvihat. Asi po 500 metrech narazíme v kopci na křižovatku s polní zpevněnou cestou. Zde odbočíme doleva, po zelené turistické značce a jedeme do kopce asi 3 km na vrchol Kosíř ( 442 m/m ). Z Kosíře odjedeme po zelené na druhou stranu ke Gabrielovu, jedeme pořád po zpevněné lesní silničce, která objíždí louku sjíždíme dolů, až přijedeme na silnici vedoucí ze Lhoty do Čech pod Kosířem, kde odbočíme doleva dolů. Asi po kilometru sjedeme do Čech, dáváme přednost a jedeme rovně kolem parku na Prostějov. Projedeme vesničku Služín a kousek za ní se dáme vpravo do pole po užší asfaltové silničce. POZOR nesmíme ji minout. Po této cestě přijedeme k silnici, kterou přejedeme do Lutotína. Lutotínem bez odbočování projedeme do Bílovic, odkud se napojíme na silnici do Lešan ( Bílovicemi - doleva, kousek rovně, doprava a na hlavní zase doprava ). Z Lešan jedeme po silnici na Ohrozim a Plumlov.

 

Repešský okruh

45 km 4 hod.

Tato trasa je vhodná jak pro horská a treková kola, tak pro favority. Pro zdatné cyklisty, je nutno počítat s převýšením asi 400 m. Není vhodná pro děti do 6 let. Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka. Celý okruh vede po zpevněných cestách, jemožno i po dešti.

Popis trasy:

Rozjedeme se po hrázi rybníka do centra Plumlova, po silnici přes Soběsuky jedeme rovně do Žárovic. Zde se u zastávky hlavní stáčí doleva, my však odbočíme na Hamry doprava. Po projetí Hamer se silnice zatáčí doprava nahoru a právě v této zatáčce je odbočka mírně vlevo dolů. Touto odbočkou přijedeme na kraj vojenského újezdu. Po této silničce pokračujeme podél říčky a luk asi 1 km. Pokračujeme dále po silničce, údolím v lese tzv. Repešským žlebem pořád do kopce asi 7 km. V polovině cesty se silnička rozdvojuje, jedeme rovně pravou cestou až přijedeme do spodní části vesničky Repechy. Jakmile projedeme Repechy, máme to "nejhorší" za sebou. Na křižovatce za vesnicí odbočíme na silnici vpravo a zanedlouho přijedeme na kraj Protivanova. V Protivanově je možno se v místní restauraci na náměstí občerstvit. Po občerstvení vyjedeme z ohybu hlavní silnice na náměstí směrem na vesnici Buková. V Bukové jedeme nírně vpravo a do lesa na Lipovou. Na konci Lipové odbočíme vpravo dolů do Hrochova, kterým projedeme bez odbočení. Jakmile se dostaneme do lesa, můžeme odbočit doprava do Seče se občerstvit. Jinak sjedeme lesem po silnici až do Holubic, zde projedeme křižovatku rovně a dostaneme se na hlavní silnici, kde odbočíme vlevo dolů do Vícova. Po projetí Vícova nikam neodbočujeme, po 4 km dojedeme do Plumlova.

 

Do Sloupu

60 km s prohlídkou jeskyní vhodné na celý den, je dobré vyjet do 10 ráno.

Tato trasa je vhodná jak pro horská a treková kola, tak pro favority. Pro zdatné cyklisty, je nutno počítat s převýšením asi 500 m. Není vhodná pro mládež do 9 let. Opět začínáme u rozcestníku " U splavu " Podhradského rybníka. Celý okruh vede po zpevněných cestách, je možno i po dešti. Výhoda okruhu je v tom, že do kopce prvních asi 15 km jedeme ze začátku ještě " čerství " a že ke konci z Drahan do Soběsuk ( posledních cca 13 km ) prakticky vůbec nešlápneme.

Popis trasy:

Rozjedeme se po hrázi rybníka do centra Plumlova, po silnici přes Soběsuky jedeme rovně do Žárovic. Zde se u zastávky hlavní stáčí doleva, my však odbočíme na Hamry doprava. Po projetí Hamer se silnice zatáčí doprava nahoru a právě v této zatáčce je odbočka mírně vlevo dolů. Touto odbočkou přijedeme na kraj vojenského újezdu. Po této silničce pokračujeme podél říčky a luk asi 1 km. Pokračujeme dále po silničce, údolím v lese tzv. Repešským žlebem pořád do kopce asi 7 km. V polovině cesty se silnička rozdvojuje, jedeme rovně pravou cestou až přijedeme do spodní části vesničky Repechy. Jakmile projedeme Repechy, máme to "nejhorší" za sebou. Na křižovatce za vesnicí odbočíme na silnici vlevo a po půl kilometru v levotočivé zatáčce odbočíme doprava do polí na úzkou zemědělskou asfaltku. Po této cestě přijedeme do Nivy. POZOR - nenechte rozjet své kolo, protože budete dávat přednost a dost to vynáší! Mnoho aut tady nejezdí, ale člověk nikdy neví! Na silnici odbočíme doleva, po sto metrech na Vysočany vpravo na mostek a mírně nahoru ven z vesnice. Nyní jedeme po silnici přes Vysočany a Šošůvku až do Sloupu. Zde je možno navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně a také se občerstvit. Ze Sloupu jedeme zpět po červené značce do Šošůvky a směrem na Holštejn. V Holštejně sjedeme z červené značky a pokračujeme po žluté údolím do vísky Baldovec. Zde znovu po červené do Otinovse. Napojíme se na silnici do Drahan směr Prostějov. Z Drahan sjedeme lesem po silnici ( při výjezdu z lesa - pěkný pohled na Plumlov ) do Žárovic a zpět do Plumlova.

 

Do Vojtěchova

75 km vhodný na celý den, je dobré vyjet do 10 ráno.

Tato trasa je vhodná jak pro horská a treková kola, tak pro favority. Pro velmi zdatné cyklisty, je nutno počítat s převýšením asi 300 m. Není vhodná pro mládež do 7 let. Vede vesměs po klidných "okrskách".

Popis trasy:

Vojtěchov je malá víska 2 km jižně od Javoříčka. Jelikož je spousta variant tras do Vojtěchova, zběžně popíšu jednu z nich tak, že vyjmenuji obce jak jdou za sebou. Mapa je nutná.

Sled měst a vesnic:

Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry, Vícov, Holubice, Seč, Hrochov, Jednov, Runářov, Konice, Ladín, Ponikev, Hvozd, Vojtěchov, zpět : Hvozd, Klužínek, Ochoz, Budětsko, Nová Dědina, Štarnov, Přemyslovice, Růžov, Ptenský Dvorek, Ptení, Vícov, Plumlov.

 

Na Kopeček

80 km vhodný na celý den, je dobré vyjet do 10 ráno.

Tato trasa je vhodná jak pro horská a treková kola, tak pro favority. Pro velmi zdatné cyklisty, je nutno počítat s převýšením asi 70 m. Není vhodná pro mládež do 10 let. Vede vesměs po klidných "okrskách".

Popis trasy:

Svatý Kopeček patří svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Klášter byl na tomto místě založen v roce 1078 olomouckým knížetem Ottou Sličným. Výletní místo leží asi 8 km severovýchodně od Olomouce. Je možno navštívit ZOO, ve kterém je rozhledna. Jelikož je spousta variant tras na Svatý Kopeček, zběžně popíšu jednu z nich tak, že vyjmenuji obce jak jdou za sebou. Mapa je nutná.

Sled měst a vesnic:

Plumlov, Mostkovice, Smržice, Dubany, Blatec, Tážaly, Grygov, Velký Týnec, Velká Bystřice, Bukovany, Svatý Kopeček a zpět.

 

Na farmu Bolka Polívky

95-100 km vhodný na celý den, je dobré vyjet do 9 ráno.

Tato trasa je vhodná jak pro horská a treková kola, tak pro favority. Pro velmi zdatné cyklisty, je nutno počítat s převýšením asi 300 m. Není vhodná pro mládež do 10 let. Vede vesměs po klidných "okrskách". Výlet na farmu Valašského Krále je jedním z nejhezčích celodenních výletů. O víkendu je možno Bolka s velkou pravděpodobností potkat.

Popis trasy:

Ze spousty variant popíšu pomocí sledu obcí tu nejjednodušší. Mapa č. 86 je nutná.

Sled měst a vesnic:

Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Drahany, Otinoves, Rozstání, Kulířov, okolo Kojálu na Krásensko, Podomí, Ruprechtov, POZOR - 2km v lese za Ruprechtovem odbočit vpravo na Račice, okolo Pístovic do Nemojan, Habrovany a Olšany, zpět : Habrovany, Nemojany, Luleč, Drnovice, Vyškov, z Vyškova po staré silnici na Pustiměř, Drysice, Brodek u Prostějova, odbočit na Otaslavice, Myslejovice, Křenůvky, Krumsín, Soběsuky a do Plumlova.

 

Na Praděd

210 km dvoudenní výlet, který je pro řadové cyklisty opravdovou výzvou, je dobré vyjet kolem 6 hodiny ranní.

Tato trasa je vhodná pro opravdu zdatné cyklisty s lepší výbavou, je nutno počítat s převýšením asi 1400 m. Není vhodná pro mládež do 13 let. Vede po klidnějších "okrskách". Je nutno počítat s přespáním. Pohled z nejvyšší hory na Moravě za krásného počasí se slovy těžko vyjadřuje.

Popis trasy:

Ze spousty variant popíšu pomocí sledu obcí tu nejjednodušší. Je vhodné vzít autoatlas ČR.

Sled měst a vesnic:

Plumlov, Ohrozim, Lešany, Kostelec na Hané, Čelechovice, Kaple, Slatinice, Drahanovice, Loučany, Senice na Hané, přejet dálnici, Náklo, Lhota nad Moravou, Střeň, Pňovice, okolo Strukova na Újezd, Haukovice, Dlouhá Loučka, první stoupání na Ondřejov, Rýmařov, Malá Morávka, Hvězda, druhá "šťáva" na Praděd a zpět.

 

 

Autem

Doporučujeme autoatlas ČR.

Popis trasy:

V okolí Plumlova je možno navštívit několik zajímavých míst, z nichž lze jmenovat například tyto: Macocha + celý Moravský kras, Boskovický zámek a hrad, Bouzov, Úsov, Javoříčko, Svatý Kopeček, Hostýn.